Kategorie

Výrobci

Informace

1. Objednávka:

Objednávky zboží je možné realizovat pomocí e-shopu, e-mailem nebo telefonicky.

2. Lhůta dodání:

Lhůta  dodání dle poptávky zákazníka do cca 10-ti dnů, vyjma dodávky nábytku, kdy se lhůta dodání nábytku může prodloužit s ohledem na osobní doručování nábytku přímo zákazníkovi, kdy upřednostňujeme dodání zboží bez poškození, před rychlostí dodávky. O přesném termínu dodání Vás budeme informovat e-mailem nebo telefonicky po obdržení Vaší objednávky.  

3. Cena:

Cena je vždy uváděna a účtována včetně DPH. Cena uvedená v době objednávky je pro firmu závazná.

4. Cena dopravy:

   DOPRAVNÉ ZDARMA - je uvedeno pouze u některých výrobků.

Pokud je u výrobku uvedeno - "dopravné zdarma" - skutečně ho neplatíte i přesto,  že se Vám při vyplnění objednávky výše dopravného zobrazí. V případě výběru platby na dobírku, platíte pouze 30,-- Kč včetně DPH,  jako doběrečné. Pokud zvolíte platbu převodním příkazem, neplatíte žádné doběrečné, zboží Vám přijde ihned po připsání částky na účet. Dopravné zdarma je pouze na území České republiky. V případě zaslání zboží mimo Českou republiku, Vám bude doprava spočítána dle zásilky, její hmotnosti a rozměru. Doprava je realizována přes partnery Geis, InTime, nebo jinou přepravní společností, lze dohodnout i osobní odběr.

Cena výrobků je uvedena bez dopravného. 

Pokud není výslovně uvedeno, že cena je včetně přepravného, je za přepravu účtován poplatek následovně:

Při objednávce nad 5.000,-- Kč včetně DPH je přepravné zdarma u výrobků do hmotnosti 50 kg.
Při objednávce nad 5.000,-- Kč včetně DPH a platbě na dobírku je účtován poplatek ve výši 30,-- Kč. 
Při objednávce nižší než 5.000,-- Kč včetně DPH je dopravné účtováno ve výši 100,-- Kč.
Při objednávce nižší než 5.000,-- Kč včetně DPH a platbě na dobírku je cena včetně dopravného ve výši 130 Kč.
Cena je stanovena na zásilky do 50 kg celkem.
K zásilkám od 50kg výše je účtována sazba dle aktuálního platného ceníku za přepravu a dobírku. 

Pneumatiky není možné zasílat na výdejní místa. Ke každému kusu pneumatiky je účtován přepravním poplatek ve výši 45,- a to i v případě, že tento poplatek nebude zobrazen při dokončení objednávky. Na pneumatiky se tedy nevztahuje přepravné zdarma!  

Při odběru nadrozměrných výrobků, které je nutné posílat na paletách (zahradní houpačky, zahradní sestavy, kovové nesklápěcí zahradní židle, krby betonové, posilovací lavice apod.) je cena stanovována individuálně, podle dopravné vzdálenosti a hmotnosti, podle platného ceníku GLS. Nad 90kg je přeprava počítána individuálně a oznámena zákazníkovy ještě před potvrzením objednávky. Pokud využijete možnosti osobního odběru v odběrních místech mimo Litomyšl, je přepravné v těchto odběrních místech (seznam a adresy odběrních míst najdete v KONTAKTECH):

Maximální rozměr: 80 x 60 x 42 cm
Maximální hmotnost: 15 kg

Objednávka nad 5.000,-- Kč včetně DPH - ZDARMA.

Objednávka do 5.000,-- Kč včetně DPH - platba bankovním převodem předem - Kč 40,--

Objednávka do 5.000,-- Kč včetně DPH - platba při převzetí (na dobírku) - Kč 60,--

5. Platba za zboží:

Zboží je zasíláno na dobírku, nebo po uhrazení zálohové/proforma faktury.
Pokud si zvolíte dobírku - platíte při převzetí zboží.
Pokud si zvolíte bankovním převodem - uhraďte částku uvedenou ve Vaší objednávce na účet vedený u Sberbanky, číslo účtu - 4200475770/6800, nebo Komerční banky 43-9733930257/0100. Jakmile přijdou peníze na účet, je zboží ihned odesíláno.

6. Reklamační řád

Případné reklamace vyřizujeme dle reklamačního řádu, v souladu s Občanským zákoníkem a se Zákonem o ochraně spotřebitele. Při zaslání reklamace, nezapomeňte přiložit kopii prodejního dokladu. "V souladu s ust. § 2165 je zákazník povinen uplatnit vady zaslaného zboží bez zbytečného odkladu po jeho převzetí (týká se zjevných vad, které zboží vykazovalo v okamžiku převzetí). Za účelem zachování práv z odpovědnosti je třeba si pečlivě prohlédnout zboží ihned po jeho přijetí. Za zjevné vady jsou považovány ty vady, které jsou pouhým okem zjistitelné ještě před prvním použitím zboží i bez nutnosti zvláštních odborných znalostí. Za uplatnění vad „bez zbytečného odkladu“ je považováno jejich uplatnění nejpozději do prvního použití zboží. Nárokům z vad, neuplatněných zákazníkem bez zbytečného odkladu po převzetí zboží a před jeho prvním použitím, nemůže být vyhověno. Na vady, které zboží neneslo při převzetí a které se vyskytnou v průběhu jeho používání, poskytujeme záruku v délce dvou let. Tato záruka se nevztahuje na ty vady zboží, které byly způsobeny jeho běžným opotřebením, nebo v důsledku jeho nesprávného používání či ošetřování."

Pro rychlejší vyřízení reklamace vyplňte reklamační list, ke stažení zde: REKLAMAČNÍ LIST

7. Reklamace dodávky:

Za odeslané zboží až do okamžiku jeho převzetí zákazníkem, nese veškerá rizika spojená s přepravou naše společnost. Jestliže bude při dodání zboží poškozen obal, sepište před převzetím zboží s dopravcem protokol o rozsahu poškození nebo zboží nepřebírejte! V případě, že bude zjištěno poškození zboží až po rozbalení, je obvyklé sepsat do 48 hodin od převzetí tohoto zboží zápis s dopravcem.

Reklamační adresa:
S&E Solutions s.r.o
Moravská 1278
570 01 Litomyšl

V případě zaslání zboží na jinou, než výše uvedenou adresu, nebude zboží přebráno a vrátí se Vám zpět.

8. Lhůta pro vrácení zboží

Kupujete-li zboží jako soukromá osoba, nikoli právnická osoba či fyzická osoba – podnikatel (IČO), máte v souladu se zákonem § 1829 zákona 89/2012. Sb.. možnost odstoupit od kupní smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží (toto ustanovení platí při objednání přes e-shop). Pro dodržení lhůty je rozhodující, kdy nám je doručeno odstoupení od smlouvy. Doručením se rozumí informace, že chcete od smlouvy odstoupit, případně samotné doručení odstoupení i se zbožím. Ke vrácenému zboží doporučujeme vždy přiložit dokument, který potvrdí, že jste zboží zakoupili u nás a usnadní nám identifikaci daného zboží a požadavku. Spolu s odstoupením od kupní smlouvy, nám prosím zašlete číslo vašeho účtu či adresy pro vrácení peněz. Zboží, které chcete vrátit, prosíme dobře zabalte, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy. Prosíme, uveďte zboží pokud možno do původního stavu, předejdete tím možnému snížení vrácené částky o náklady vynaložené na uvedení zboží do původního stavu. Peníze za zboží Vám zašleme na Váš bankovní účet co nejdříve, nejpozději do 14 dnů od doručení zboží. Náklady na vrácení zboží jsou v tomto případě na straně kupujícího. Neposílejte zboží na dobírku.

   Jaké zboží nelze vrátit

Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:  

  • na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění
  • na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
  • na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání
  • na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal
  • na dodávku novin, periodik a časopisů
  • spočívajících ve hře nebo loterii.

 

      Kupující nemá nárok na náhradu nákladů spojených s vrácením zboží v důsledku odstoupení od smlouvy.

Odstoupení od smlouvy ze strany dodavatele/prodávajícího

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu a to do 10 pracovních dnů, nejpozději však do 14 dnů od storna objednávky ze strany prodávajícího.

Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy uzavřené se zákazníkem v případě zjevné chyby v ceně zboží (tj. ceny zjevně jiné než je cena pro tento typ/druh zboží obvyklá). Za zjevnou chybu v ceně zboží je považováno například mylné uvedení prvních tří číslic namísto čtyř, a jiné zjevné chyby v psaní. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.

Poplatky účtované při nevyzvednutí zásilky

V případě nepřevzetí zásilky zasílané na dobírku v úložní době, dochází ze strany zákazníka k porušení obchodních podmínek, protože zákazník je ze strany prodejce automaticky informován o potvrzení a stavu objednávky (elektronickou poštou). Opakovaně tímto upozorňujeme, že prodloužená doba expedice není důvodem ke stornu objednávky či nepřevzetí zásilky s objednaným zbožím.

Na argumenty či odůvodnění nepřevzetí (např. neobdržení oznámenky apod.) není v tomto případě brán ohled. Každému zákazníkovi jsou v případě nepřevzetí zásilky účtovány prokazatelné náklady na pokrytí objednávky.
Tento poplatek zahrnuje vzniklé náklady za poštovné a balné. Zákazník je povinen uhradit tuto částku na bankovní účet prodejce. Odesláním objednávky zákazník souhlasí s obchodními podmínkami a tím i se zaplacením poplatku v případě nepřevzetí zásilky v úložní době. V případě, že zákazník není ochoten dohodnout se s námi na opětovném zaslání či zaplacení poplatku, bude celá pohledávka předána k vymáhání. 

Pokud zákazník nekomunikuje, nehodlá škodu či vzniklé náklady uhradit, není schopen se s prodejcem jakkoliv smírně dohodnout, nezbývá nám než uplatnit pokutu dle těchto obchodních podmínek a pohledávku eventuelně předat k právnímu vymáhání. Za takovou situaci nese plnou vinu kupující a hradí také zvýšené náklady z důvodu svého počínání, které těmito komplikacemi s vymáháním pohledávky vznikají.

9. Ochrana osobních dat

Prodávající se zavazuje neposkytovat osobní údaje, které mu poskytl kupující, žádným třetím osobám. Na žádost kupujícího vymaže prodávající poskytnuté údaje z databáze zákazníků. Kromě údajů, které slouží k účetní a daňové evidenci, kterou prodávající ze zákona vede.

Provozovatel internetového obchodu - www.zahradavakci.cz
S&E Solutions s.r.o.
Moravská 1278
570 01 Litomyšl
IČO 28821475
DIČ CZ28821475

Expedice - S&E Solutions s. r. o.
(plátci DPH)
Telefon: 774 876 704
e-mail: objednavky@s-e.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, který vede Krajský soud v Hradci Králové oddíl C, vložka 29506

 

EET: v platnosti od: 1.3.2017

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.